Ekolagen Miljöjuridik

Miljöjurist Jonas Christensen

YMH priset 2016

Välkommen!

Hur kan jag hjälpa dig?

jonas[at]ekolagen.se

 

Ekolagen Miljöjuridik är den lilla juristbyrån med den breda kompetensen.

Jag som driver byrån har kompetens i främst miljörätt, plan- och byggrätt, livsmedelsjuridik och den juridiken som styr vatten och avloppstjänsterna i samhället (Va-juridik).

Innan jag år 2007 startade min verksamhet, hade jag doktorerat i miljörätt och arbetat ett antal år på ett kommunalt miljökontor. Jag har också arbetat en termin på livsmedelsverket.

 

Kontoret ligger i centrala Uppsala, nära tåget, bussen och cykelbanan. Kunderna finns i hela landet.

Jag tar på mig mål och uppdrag där det finns förutsättningar att göra nytta för miljön!

 

Kunderna är privatpersoner, ideella organisationer, kommuner, statliga verk samt  universitet och högskolor över hela landet. Ekolagen driver miljömål i domstolar och myndigheter, utbildar, fortbildar, utreder och skriver rapporter.

Under senare tid har jag drivit eller på annat sätt varit inblandad i ett antal rättsprocesser, t.ex. rörande:

 • Verksamhetsområde, vatten och avlopp (lag om allmänna vattentjänster)
 • Avfallsupplag
 • Motorbanor
 • Arlanda flygplats
 • Gruvetableringar, (Minerallag och Miljöbalk)
 • Hälsoskyddsmål
 • Detaljplaneärenden (Plan- och bygglagen)
 • Hälsoskydd i bostäder
 • Kommunala krav på BDT-avlopp
 • Provborrning efter naturgas,
 • Etablering av bergtäkt,
 • Miljöprövning av flygplatser,
 • MKB-process inför SKB:s ansökan om placering av kärnavfallslager,
 • Föreläggande om åtgärd mot enskilt avlopp,
 • Arbetsplan enligt väglagen,
 • Ansökan om utnyttjande av bergrum för deponering av avfall

 

Ekolagen har också bra kontakter med flera statliga verk. Under senare tid Ekolagen har samarbetat med Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket.

Ekolagen tar ställning, och arbetar för miljön och för en rättssäker ärendehantering.

 

Jonas Christensen fungerar som juristexpert på VA-guiden.se, Avloppsguiden.se samt Dagvattenguiden.se

 

Ekolagen tar social ansvar

Det är kul att kunna sponsra Uppsala Ultimate Frisbee, U17-laget. Svenska mästare i Ultimate Frisbee 2015. Grattis tjejer och killar!

Uppsala Ultimate Frisbee U17 Svenska Mästare. Ekolagen grattar!

 

Ekolagen är också stolt över att vara Partner till TUG, Toaletter Utan Gränser, som samlar pengar och låter bygga toaletter i utvecklingsländer för att öka kvinnors och barns säkerhet, för att minska utsläpp och för att skapa kretslopp av näringsämnen. http://www.toaletterutangranser.se.

 

Sänd aldrig in material eller andra skriftliga uppgifter till mig innan jag har accepterat att bistå dig. Beskriv bara ditt problem i allmänna ordalag om du väljer att sända e-post. Anledningen är att det finns risker att jag företräder annan part i ärendet, och då kan det uppstå intressekonflikter.

Välkommen!

jonas-christensen

Jonas Christensen
Juris dr