Välkommen!

Hur kan jag hjälpa dig?

Jonas Christensen

Miljöjurist

 

Nya miljönämnder efter valet! Får jag hjälpa till med Nämndutbildningen?

Jonas Christensen Juris. Dr.

Ekolagen Miljöjuridik är den lilla juristbyrån med den breda kompetensen.

Jag har kompetens i främst miljörätt, plan- och byggrätt, livsmedelsjuridik samt den juridiken som styr vatten och avloppstjänsterna i samhället (Va-juridik). Även vissa delar av den offentliga rätten, såsom förvaltningsrätt och regler om offentlighet och sekretess finns på agendan.

Tidigare har jag arbetat på ett kommunalt miljökontor och en kortare period på Livsmedelsverket. Allt sedan min doktorandtid på Uppsala universitet har jag utbildat och fortbildat både yrkesverksamma och studenter.

 

Kontoret ligger i centrala Uppsala, nära tåget, bussen och cykelbanan. Kunderna finns i hela landet.

Jag tar på mig mål och uppdrag där det finns förutsättningar att göra nytta för miljön!

Det är hög tid att boka in utbildningar för de kommunala nämnder som tillträder efter valet i höst. Kanske kan jag bidra med något? Jag har utbildat nämnder i snart 20 år. Ta en kontakt så kan vi diskutera era önskemål

Under senare tid har jag ägnat mycket tid och kraft åt dagvattenjuridik. Jag utbildar, utreder och skriver rapporter i ämnet. Vill ni ha en mer heltäckande bild av dagvattenfrågor, kommer jag gärna tillsammans med Jonas Andersson WRS AB som är expert på det tekniska runt dagvatten. Vi utbildar mycket tillsammans under VA-Guidens paraply.

Kunderna är privatpersoner, ideella organisationer, kommuner, statliga verk samt  universitet och högskolor över hela landet. Ekolagen driver miljömål i domstolar och myndigheter, utbildar, fortbildar, utreder och skriver rapporter.

Under senare tid har jag drivit eller på annat sätt varit inblandad i ett antal rättsprocesser, t.ex. rörande:

 • Bergtäkter
 • Verksamhetsområde, vatten och avlopp (lag om allmänna vattentjänster)
 • Avfallsupplag
 • Motorbanor
 • Arlanda flygplats
 • Gruvetableringar, (Minerallag och Miljöbalk)
 • Hälsoskyddsmål
 • Detaljplaneärenden (Plan- och bygglagen)
 • Hälsoskydd i bostäder
 • Kommunala krav på BDT-avlopp
 • Provborrning efter naturgas,
 • Miljöprövning av flygplatser,
 • MKB-process inför SKB:s ansökan om placering av kärnavfallslager,
 • Föreläggande om åtgärd mot enskilt avlopp,
 • Arbetsplan enligt väglagen,
 • Ansökan om utnyttjande av bergrum för deponering av avfall

Ekolagen har också bra kontakter med flera statliga verk. Under senare tid Ekolagen har samarbetat med Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket.

Ekolagen tar ställning, och arbetar för miljön och för en rättssäker ärendehantering.

Jonas Christensen fungerar som juristexpert på VA-guiden.se.

Ekolagen tar socialt ansvar

Sveriges U20-landslag som åker till VM i Kanada. Foto: Urban Ericsson.

Det är kul att kunna sponsra Uppsala Ultimate Frisbee, Juniorlagen. U20-laget är regerande svenska mästare både inomhus och utomhus. Senast vann man utomhus-SM i Eksjö. Grattis tjejer och killar! Jag har valt att sponsra klubben därför att sporten har många goda inslag. Förutom att det är väldigt trevliga ungdomar så fixar man alla matcher utan domare, det utses alltid ett lag som vinner Fair-play. Dessutom är det kul att tjejer och killar spelar i samma lag. Att jag sedan har en son som spelar i laget gör ju inte saken sämre.
Ekolagen sponsrade även det svenska U20-landslaget som i slutet av augusti 2018 försvarade de svenska färgerna på U-VM i Kanada. Laget landande på en fin åttondeplats.
TUG
Ekolagen är stolt över att vara Partner till TUG, Toaletter Utan Gränser, som samlar pengar och låter bygga kretsloppstoaletter i utvecklingsländer för att öka kvinnors och barns säkerhet, för att minska utsläpp och för att skapa kretslopp av näringsämnen. http://www.toaletterutangranser.se.

 

Sänd aldrig in material eller andra skriftliga uppgifter till mig innan jag har accepterat att bistå dig. Beskriv bara ditt problem i allmänna ordalag om du väljer att sända e-post. Anledningen är att det finns risker att jag företräder annan part i ärendet, och då kan det uppstå intressekonflikter.

Följ gärna Ekolagen på Instagram, eller på Flickr! Information och foton!

Bilden överst; Tornfalk just utkommen ur boet. Kungsängen, Uppsala. Foto J. Christensen.

 

Välkommen!