Ekolagen Miljöjuridik

Miljöjurist Jonas Christensen

YMH priset 2016

Välkommen!

Hur kan jag hjälpa dig?

jonas[at]ekolagen.se

 

Ekolagen Miljöjuridik är den lilla juristbyrån med den breda kompetensen.

Jag som driver byrån har kompetens i främst miljörätt, plan- och byggrätt, livsmedelsjuridik och den juridiken som styr vatten och avloppstjänsterna i samhället (Va-juridik).

Innan jag år 2007 startade min verksamhet, hade jag doktorerat i miljörätt och arbetat ett antal år på ett kommunalt miljökontor. Jag har också arbetat en termin på livsmedelsverket.

 

utkastare

Kontoret ligger i centrala Uppsala, nära tåget, bussen och cykelbanan. Kunderna finns i hela landet.

Jag tar på mig mål och uppdrag där det finns förutsättningar att göra nytta för miljön!

Snart är det dags att boka in utbildningar för de kommunala nämnder som tillträder efter valet i höst. Kanske kan jag bidra med något? Jag har utbildat nämnder i snart 20 år. Ta en kontakt så kan vi diskutera era önskemål

Under senare tid har jag ägnat mycket tid och kraft åt dagvattenjuridik. Jag utbildar, utreder och skriver rapporter i ämnet. Vill ni ha en mer heltäckande bild av dagvattenfrågor, kommer jag gärna tillsammans med Jonas Andersson WRS AB som är expert på det tekniska runt dagvatten. Vi utbildar även tillsammans under Dagvattenguidens paraply.

 

Kunderna är privatpersoner, ideella organisationer, kommuner, statliga verk samt  universitet och högskolor över hela landet. Ekolagen driver miljömål i domstolar och myndigheter, utbildar, fortbildar, utreder och skriver rapporter.

Under senare tid har jag drivit eller på annat sätt varit inblandad i ett antal rättsprocesser, t.ex. rörande:

 • Verksamhetsområde, vatten och avlopp (lag om allmänna vattentjänster)
 • Avfallsupplag
 • Motorbanor
 • Arlanda flygplats
 • Gruvetableringar, (Minerallag och Miljöbalk)
 • Hälsoskyddsmål
 • Detaljplaneärenden (Plan- och bygglagen)
 • Hälsoskydd i bostäder
 • Kommunala krav på BDT-avlopp
 • Provborrning efter naturgas,
 • Etablering av bergtäkt,
 • Miljöprövning av flygplatser,
 • MKB-process inför SKB:s ansökan om placering av kärnavfallslager,
 • Föreläggande om åtgärd mot enskilt avlopp,
 • Arbetsplan enligt väglagen,
 • Ansökan om utnyttjande av bergrum för deponering av avfall

 

Ekolagen har också bra kontakter med flera statliga verk. Under senare tid Ekolagen har samarbetat med Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket.

Ekolagen tar ställning, och arbetar för miljön och för en rättssäker ärendehantering.

 

Jonas Christensen fungerar som juristexpert på VA-guiden.se, Avloppsguiden.se samt Dagvattenguiden.se

 

Ekolagen tar social ansvar

Det är kul att kunna sponsra Uppsala Ultimate Frisbee, Juniorlagen. Laget vann Kung Bore i Örebro 2016. Grattis tjejer och killar! Jag har valt att sponsra klubben därför att sporten har många goda inslag. Förutom att det är väldigt trevliga ungdomar så fixar man alla matcher utan domare, det utses alltid ett lag som vinner Fair-play. Dessutom är det kul att tjejer och killar spelar i samma lag. Att jag sedan har en son som spelar i laget gör ju inte saken sämre.

 

Laget som vann Kung Bore 2016

Uppsala Ultimate Frisbee U-20. Laget som vann Kung Bore 2016

Denne man platsar dock inte i laget.

Denne man platsar dock inte i laget.

Ekolagen är också stolt över att vara Partner till TUG, Toaletter Utan Gränser, som samlar pengar och låter bygga toaletter i utvecklingsländer för att öka kvinnors och barns säkerhet, för att minska utsläpp och för att skapa kretslopp av näringsämnen. http://www.toaletterutangranser.se.

TUG

 

Sänd aldrig in material eller andra skriftliga uppgifter till mig innan jag har accepterat att bistå dig. Beskriv bara ditt problem i allmänna ordalag om du väljer att sända e-post. Anledningen är att det finns risker att jag företräder annan part i ärendet, och då kan det uppstå intressekonflikter.

Välkommen!

jonas-christensen

Jonas Christensen
Juris dr