Author: Jonas Christensen

Ekolagen önskar ett Gott 2019. Tänk gärna på MIND och Toaletter utan gränser

Ekolagen önskar alla, klienter som inte klienter, Ett Gott 2019 och tackar för det år som gick!

I år  har Ekolagen valt att skänka pengar till MIND-för psykisk hälsa samt till Toaletter utan gränser. Båda organisationerna gör ett fantastiskt bra jobb som (dessvärre) behövs.

Ekolagen fortsätter också sitt engagemang i Uppsala Frisbee Disk Klubb, genom att stödja dess juniorlag liksom svenska U20 landslaget i Ultimate Frisbee. U20-Uppsala är svenska mästare och landslaget kom på en fin 7 plats i VM Kanada i somras.

 

 

Ekolagen skriver uppdragsavtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund

Ekolagen har nu skrivit avtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund om juridiskt stöd vid tillsyn och kontroll  etc enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, PBL mm. Det är alltid roligt att kunna bistå ambitiösa tillsyns- och kontrollmyndigheter. Kanske arbetar du på en kommunal tillsynsmyndighet /kontrollmyndighet som har behov av samma typ av stöd? Hör gärna av dig.

Från toalettavfall till rötat, pelleterat näringsgödsel. Ekolagen bistår NSVA och Helsingborgs stad

I projektet H+ i Helsingborg är syftet att det ska gå tre rör ut från varje bostad, ett för toalettavfall, ett för bad- disk- och tvättvatten och ett för kvarnat matavfall. Matavfall och toalettavfallet ska sedan rötas i var sin kammare, för att sedan blandas. Det som rötats genomgår en reningsprocess och omvandlas till ett pelleterat eller granulerat gödsel. Projektet finansieras med medel från Urban Magma.

Jonas Christensen bistår NSVA och Helsingborgs stad med en rättsutredning.

Coalition Clean Baltic, CCB, ger uppdrag åt Ekolagen att utreda det rättsliga skyddet av tumlarna i Östersjön

CCB, Coalition Clean Baltic, arbetar brett med Östersjöns marina miljö. Just nu pågår ett projekt om den lilla stam av tumlare (ca 500 st)  som finns kvar i Östersjön. Regeringen har beslutat att skydda området Hoburgs bank och Midsjöbankarna enligt EU:s N2000- program. Frågan är nu hur verksamt detta skydd är och hur skyddet av tumlaren ska klarar sig igenom EU:s fiskeriförordning. CCB uppvaktade för en tid sedan ett antal riksdagsledamöter i frågan. Jonas Christensen, som var med till riksdagen, utreder de rättsliga aspekterna. Läs mer på www.ccb.se.

GDPR – Uppdatering av Ekolagens integritetspolicy enligt Dataskyddsförordningen.

Den 25 maj träder de nya reglerna för personuppgiftshantering igenom. Den tidigare personuppgiftslagen (PUL) ersätts då av den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är att stärka dina rättigheter och skyddet av dina personuppgifter, samt att göra reglerna lika inom hela EU. Ekolagens integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med detta. Du finner integritetspolicyn här. Ekolagens Integritetspolicy.

Utbildningar i dagvattenjuridik och dagvattenteknik

Jag kommer gärna till din kommun eller annan arbetsplats för att tala va-juridik.  Jag är engagerad av Dagvattenguiden.se, och tillsammans med Jonas Andersson WRS AB ger vi kurser i Dagvattenteknik (Jonas Andersson) och  Dagvattenteknik. Under hösten har vi planerat in en tvådagarskurs i Uppsala den 8-9 november. Anmälan på www.dagvattenguiden.se

Det händer mycket inom miljö- och va-rättens område!

Idag presenterades utredningen Miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63.. Förslag till förändringar inom miljötillsynen.

Det ligger också en proposition på ny Förvaltningslag. Proposition 2016/17:180 och en proposition till ny kommunallag 2016/17:171.

Tidigare i våras kom också utredningen Vem har ansvaret, SOU 2017:42. Ett betänkande av Klimatanpassningsutredningen.

Det kommer att behövas utbildning om detta på olika myndigheter…..

 

Redo för nya uppdrag!

Nu är semestern avslutad för i år, och med nya krafter står jag vid skrivbordet beredd på nya inspirerande uppdrag.

Tveka inte att ta kontakt!