Category Archives: Nya uppdrag för Ekolagen

Ekolagen skriver uppdragsavtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund

Ekolagen har nu skrivit avtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund om juridiskt stöd vid tillsyn och kontroll  etc enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, PBL mm. Det är alltid roligt att kunna bistå ambitiösa tillsyns- och kontrollmyndigheter. Kanske arbetar du på en kommunal tillsynsmyndighet /kontrollmyndighet som har behov av samma typ av stöd? Hör gärna av dig.

Från toalettavfall till rötat, pelleterat näringsgödsel. Ekolagen bistår NSVA och Helsingborgs stad

I projektet H+ i Helsingborg är syftet att det ska gå tre rör ut från varje bostad, ett för toalettavfall, ett för bad- disk- och tvättvatten och ett för kvarnat matavfall. Matavfall och toalettavfallet ska sedan rötas i var sin kammare, för att sedan blandas. Det som rötats genomgår en reningsprocess och omvandlas till ett pelleterat eller granulerat gödsel. Projektet finansieras med medel från Urban Magma.

Jonas Christensen bistår NSVA och Helsingborgs stad med en rättsutredning.

Coalition Clean Baltic, CCB, ger uppdrag åt Ekolagen att utreda det rättsliga skyddet av tumlarna i Östersjön

CCB, Coalition Clean Baltic, arbetar brett med Östersjöns marina miljö. Just nu pågår ett projekt om den lilla stam av tumlare (ca 500 st)  som finns kvar i Östersjön. Regeringen har beslutat att skydda området Hoburgs bank och Midsjöbankarna enligt EU:s N2000- program. Frågan är nu hur verksamt detta skydd är och hur skyddet av tumlaren ska klarar sig igenom EU:s fiskeriförordning. CCB uppvaktade för en tid sedan ett antal riksdagsledamöter i frågan. Jonas Christensen, som var med till riksdagen, utreder de rättsliga aspekterna. Läs mer på www.ccb.se.