Category Archives: Nyheter

Ekolagen skriver uppdragsavtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund

Ekolagen har nu skrivit avtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund om juridiskt stöd vid tillsyn och kontroll  etc enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, PBL mm. Det är alltid roligt att kunna bistå ambitiösa tillsyns- och kontrollmyndigheter. Kanske arbetar du på en kommunal tillsynsmyndighet /kontrollmyndighet som har behov av samma typ av stöd? Hör gärna av dig.

GDPR – Uppdatering av Ekolagens integritetspolicy enligt Dataskyddsförordningen.

Den 25 maj träder de nya reglerna för personuppgiftshantering igenom. Den tidigare personuppgiftslagen (PUL) ersätts då av den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är att stärka dina rättigheter och skyddet av dina personuppgifter, samt att göra reglerna lika inom hela EU. Ekolagens integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med detta. Du finner integritetspolicyn här. Ekolagens Integritetspolicy.

Utbildningar i dagvattenjuridik och dagvattenteknik

Jag kommer gärna till din kommun eller annan arbetsplats för att tala va-juridik.  Jag är engagerad av Dagvattenguiden.se, och tillsammans med Jonas Andersson WRS AB ger vi kurser i Dagvattenteknik (Jonas Andersson) och  Dagvattenteknik. Under hösten har vi planerat in en tvådagarskurs i Uppsala den 8-9 november. Anmälan på www.dagvattenguiden.se

Jönköpings län utbildad i VA-juridik

Under tisdagen den 4 april genomfördes en utbildning i VA-Juridik arrangerad av Miljösamverkan F. Ett trettiotal handläggare från olika kommunala förvaltningar och olika kommuner deltog. Jonas Christensen ledde utbildningen, med utgångspunkt i Havs rapport Juridiken kring vatten och avlopp.

SM- GULD!

Ekolagen Gratulerar Uppsala Ultimate Frisbee som i helgen tog dubbelt SM-Guld på tävlingarna i Stenungsund. Både U-17 och U-20 Mixed lyckades återigen knipa högsta valören. Bra gjort!! Kul att sponsra er!

Livsmedelsjuridik på Stockholms universitet

Jonas Christensen har fått förtroendet att medverka som lärare på en kurs i livsmedelsjuridik vid Stockholms universitet. Kursen ges inom ramen för utbildningen Kretslopp och miljöskyddsteknik på Institutionen för Naturgeografi. Momentet med livsmedelsjuridik ges under november-dedember 2015.