Category Archives: Nyheter

Talare på Mexdagarna i Norrköping

  • Kommunaltekniska föreningen håller i år MEX-dagarna i Norrköping. Jonas Christensen ska tala under temat ”Dagvattenhantering – att reglera i
    detaljplan, vem ansvarar”

Keynote speaker på Grundvattendagarna

  • Jonas Christensen har fått förtroendet att vara en av flera keynote speaker på Grundvattendagarna som arrangeras av SGU.  Jonas ska tala under temat , – ”Markens lämplighet utifrån grundvattenförutsättningarna -Grundvatten som resurs och grundvatten som hot.” Grundvattendagarna hålls i Göteborg den 13-14 oktober.

Planbestämmelser för Miljökvalitetsnormer

-Jonas Christensen besöker länsstyrelsen i Örebro län för att med länets planhandläggare mfl. diskutera hur man kan arbeta med detaljplaner och planbestämmelser för att klara miljökvalitetsnormer och ökade dagvattenflöden. Örebro den 19 november 2015.

– Ekolagen sponsrar Uppsala Ultimate Frisbee

Ekolagen miljöjuridik sponsrar Uppsala Ultimate Frisbee juniorlag så att de kan köpa nya match- och träningsställ. Laget har vunnit SM för juniorer både inomhus och utomhus i år. En kul sport där spelarna fixar konflikter själva, utan domare och där varje match avslutas med att lagen ger varandra positiv och negativ feed-back.

Laget är en del av den större klubben Uppsala FDK. http://www2.idrottonline.se/UppsalaFDK-Frisbee/

 

– Utbildning i dagvattenjuridik

Jonas Christensen har tillsammans med Eidar Lindgren från KTH bistått Dagvattenguiden med två utbildningsdagar om dagvattenjuridik. Den första utbildningen hölls i Halmstad och den andra i Varberg. Beställare var Region Halland och åhörarna kom bland annat från kommunala VA-bolag, plan- och byggkontor samt miljökontor. Även länsstyrelsen i Halland var med.

– Kulturmiljösanktionsavgifter

Under hösten kommer Ekolagen Miljöjuridik att bistå Riksantikvarieämbetet med att ta fram ett lagförslag gällande införande av kulturmiljösanktionsavgifter. Uppdraget är en fortsättning på den förstudie som Ekolagen tog fram under 2014.