Author: Jonas Christensen

Idag är det Världstoalettdagen! Följ livesändning från Toaletter utan gränser

Ekolagen har varit stöttande partner till den ideella föreningen Toaletter utan gränser sedan föreningen bildades. Ett fantastiskt ideellt arbete från föreningens styrelse. Följ TUGS webbsändning idag kl 16:30-18.00 där även jag kommer att delta. Anmäl dig gärna till seminariet genom webbformuläret

Visste du att mer än 2,5 miljarder människor saknar tillgång till en fungerande toalett? Gör skillnad – gör som Ekolagen – gå in och skänk en toa på föreningens hemsida När jag en gång i tiden fyllde 50 skramlade vi in några fina tusenlappar istället för presenter. Det kändes fint att kunna bidra.

Till i dag har föreningen finansierat 349 toaletter i olika utvecklingsländer. Alla medel som samlas in för toaletterna går oavkortat till mottagare i utvecklingsländerna, med avdrag för kostnader för hemsida etc..

Är matsvinn olagligt? Forskningsmedel från Formas!

Är matsvinn olagligt? Formas har beslutat att tilldela oss forskningsmedel på 4 miljoner för att under de kommande åren grotta runt i detta intressanta och viktiga område. Huvudsökande är Mattias Eriksson SLU institutionen för energi och teknik. Ingrid Strid på samma institution är också med. Jag ska bidra med en mindre del. Tack ni båda för ett jättefint arbete med ansökan, när jag fortfarande var halvdäckad i Corona. Det ska bli kul att få vara med på forskningsbåten igen, och hushållningsfrågorna är ju där jag startade.

Fortbildning: Dagvattenjuridik & Teknik med fokus tillsyn. 8-9 december

Varför inte gå en Fortbildning i Dagvattenjuridik och Dagvattenteknik med fokus tillsyn, två dagar via Webben i arrangemang av VA guiden?

Tillsammans med Jonas Andersson, WRS Uppsala AB (www.wrs.se), ger vi en kurs den 8-9 december. Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning när det gäller dagvatten. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare. Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten. Vi går igenom dagvattenjuridiken och den teknik och andra lösningar som finns för dagvattenhanteringen.

Info och anmälan på länken: https://vaguiden.se/2020/10/8-9-december-dagvatten-med-tillsynsinriktning-i-web/

Nya utbildningsuppdrag på gång

Ekolagen har fått fler stimulerande utbildningsuppdrag under hösten. Jag har fått förtroendet från såväl Länsstyrelsen i Sörmland, Miljösamverkan Sydost, Västvatten liksom personalen på Dalslands miljö- och energiförbund. Jag gillar alla personliga möten när vi ses på plats, men det funkar fint även med Teams eller Zoom.

Ekolagen bistår Skuruparkens vänner

Ekolagen har under vintern och våren bistått Föreningen Skuruparkens vänner i Nacka kommun (www.skuruparken.se) i deras arbete med att försöka bevara den vackra Skuruparken. Sedan kommun dragit tillbaka ett löfte om att bilda naturreservat, går föreningens arbete just nu bl.a. ut på att förmå kommunen att ta sitt ansvar när det gäller bebyggelsen i området. I området finns 69 små stugor, alla inom strandskyddat område. Många av dem saknar strandskyddsdispens, och antalet soldäck och andra avhållande anläggningar ökar. Ekolagen hjälper nu föreningen i ett antal mål gällande överklagande av strandskyddsdispenser och bygglov. Nu senast har vi lämnat in en polisanmälan rörande den omfattande biltrafiken som sker i parken, trots att det råder förbud mot fordonstrafik i hela området.

Coronaviruset påverkar Ekolagens verksamhet

Den pågående pandemin har påverkat både mig och min verksamhet. Väldigt många av mina utbildningsuppdrag avbokades snabbt, men jag är tacksam över att många valt att boka om dem till hösten. Det känns bra. Jag har själv genomgått en kraftig covid19-infektion som höll mig borta från arbete i nästan en månad. Jag är åter på benen och har börjat arbeta. Det känns också bra, man jag har långt kvar till vätternrunt-nivån på cyklingen. Tack alla ni som haft tålamod med långa leveranstider.

Liksom många andra har jag fått testa på att både ge webb-utbildningar och att själv vara deltagare och det fungerar väldigt bra. Även om direktkontakten med åhörarna är en viktig del av fortbildningstillfället, så fungerar även distansvarianterna. Jag kommer fortsätta med webbutbildningar, och först ut blir en fortbildningsdag i förvaltningsrätt i höst. Håll utkik!

Nu försöker jag ta igen ett antal uppgifter som skulle varit klara tidigare, och hoppas kunna beta av det mesta till min semester som infaller någon gång första hälften av juli.

Och ni, ta det försiktigt där ute! Håll avstånden! Även om jag inte blev inlagd på sjukhus så var covid19-infektionen inget att leka med.

Prövning av utbyggt lager för låg- och mellanaktivt kärnavfall, SFR.

Under 2019 hösten bistod Ekolagen Miljöjuridik föreningarna Naturskyddsföreningen, Jordens vänner samt MKG vid huvudförhandlingen inför Mark- och miljödomstolen i Nacka gällande SKB:s ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län.

Matsvinn och miljöbalk

Tillsammans med två kvalificerade forskare på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har Ekolagen sökt forskningsmedel för ett flerårigt forskningsprojekt gällande matsvinn. Även om livsmedelslagstiftningen saknar vettiga verktyg för att kunna kräva minskat matsvinn under livsmedelskedjan, så finns det bra bestämmelser i miljöbalken. Medlen har sökts från Formas och beslut väntas sent i höst.

Förvaltningsrätt för handläggare och förtroendevalda. Webbkurs 2 juni.

Kunskaper i förvaltningsrätt är grundläggande för all myndighetsutövning. När uppdaterade du dina kunskaper senast? Nu har du chansen. I ett samarrangemang med Va-guiden ger Ekolagen en webbkurs den 2 juni. Kursen vänder sig främst till handläggare och förtroendevalda som arbetar med tillsyn/kontroll enligt miljöbalk respektive livsmedel men även andra kan ha nytta av kursen eftersom förvaltningslagen är tillämpbar på alla myndigheter. Program och anmälningsformulär finner du här https://vaguiden.se/2020/03/2-juni-grundlaggande-forvaltningsratt-arendehantering-webbutbildning/