Author: Jonas Christensen

Prövning av utbyggt lager för låg- och mellanaktivt kärnavfall, SFR.

Under 2019 hösten bistod Ekolagen Miljöjuridik föreningarna Naturskyddsföreningen, Jordens vänner samt MKG vid huvudförhandlingen inför Mark- och miljödomstolen i Nacka gällande SKB:s ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län.

Matsvinn och miljöbalk

Tillsammans med två kvalificerade forskare på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har Ekolagen sökt forskningsmedel för ett flerårigt forskningsprojekt gällande matsvinn. Även om livsmedelslagstiftningen saknar vettiga verktyg för att kunna kräva minskat matsvinn under livsmedelskedjan, så finns det bra bestämmelser i miljöbalken. Medlen har sökts från Formas och beslut väntas sent i höst.

Förvaltningsrätt för handläggare och förtroendevalda. Webbkurs 2 juni.

Kunskaper i förvaltningsrätt är grundläggande för all myndighetsutövning. När uppdaterade du dina kunskaper senast? Nu har du chansen. I ett samarrangemang med Va-guiden ger Ekolagen en webbkurs den 2 juni. Kursen vänder sig främst till handläggare och förtroendevalda som arbetar med tillsyn/kontroll enligt miljöbalk respektive livsmedel men även andra kan ha nytta av kursen eftersom förvaltningslagen är tillämpbar på alla myndigheter. Program och anmälningsformulär finner du här https://vaguiden.se/2020/03/2-juni-grundlaggande-forvaltningsratt-arendehantering-webbutbildning/

Skuruparkens vänner

Den ideella föreningen Skuruparkens Vänner i Nacka kommun, har under många år arbetat för att det fina parkområdet Skuruparken ska behållas för allmänheten. Kommunfullmäktige i Nacka har lovat att området ska skyddas som naturreservat, men har nu aviserat att man inte tänker gå vidare med detta. Ekolagen bistår föreningen med juridisk argumentation samt överklaganden i enskilda mål om bygglov och strandskyddsdispens för stugor i området. Följ föreningen på https://www.skuruparken.se/

Rätt och Kretslopp. Kretsloppsjuridik i bokform.

Idag heter det Cirkulär ekonomi, igår talade vi om ett Kretsloppssamhälle. 1998 disputerade jag på en doktorsavhandling om resurshushållning och kretslopp. Frågan jag ställde mig var hur ett rättssystem med kretsloppsinriktning kan utformas. Trots att boken nu är 20 år gammal så menar jag att många diskussioner fortfarande gäller. Stora delar av projektet finansierades av Naturvårdsverket. Med vänligt medgivande av Iustus Förlag har jag nu skannat in avhandlingen för nedladdning.

Ekolagen önskar ett Gott 2019. Tänk gärna på MIND och Toaletter utan gränser

Ekolagen önskar alla, klienter som inte klienter, Ett Gott 2019 och tackar för det år som gick!

I år  har Ekolagen valt att skänka pengar till MIND-för psykisk hälsa samt till Toaletter utan gränser. Båda organisationerna gör ett fantastiskt bra jobb som (dessvärre) behövs.

Ekolagen fortsätter också sitt engagemang i Uppsala Frisbee Disk Klubb, genom att stödja dess juniorlag liksom svenska U20 landslaget i Ultimate Frisbee. U20-Uppsala är svenska mästare och landslaget kom på en fin 7 plats i VM Kanada i somras.

 

 

Ekolagen skriver uppdragsavtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund

Ekolagen har nu skrivit avtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund om juridiskt stöd vid tillsyn och kontroll  etc enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, PBL mm. Det är alltid roligt att kunna bistå ambitiösa tillsyns- och kontrollmyndigheter. Kanske arbetar du på en kommunal tillsynsmyndighet /kontrollmyndighet som har behov av samma typ av stöd? Hör gärna av dig.