Category Archives: Nya uppdrag för Ekolagen

Nya utbildningsuppdrag på gång

Ekolagen har fått fler stimulerande utbildningsuppdrag under hösten. Jag har fått förtroendet från såväl Länsstyrelsen i Sörmland, Miljösamverkan Sydost, Västvatten liksom personalen på Dalslands miljö- och energiförbund. Jag gillar alla personliga möten när vi ses på plats, men det funkar fint även med Teams eller Zoom.

Ekolagen bistår Skuruparkens vänner

Ekolagen har under vintern och våren bistått Föreningen Skuruparkens vänner i Nacka kommun (www.skuruparken.se) i deras arbete med att försöka bevara den vackra Skuruparken. Sedan kommun dragit tillbaka ett löfte om att bilda naturreservat, går föreningens arbete just nu bl.a. ut på att förmå kommunen att ta sitt ansvar när det gäller bebyggelsen i området. I området finns 69 små stugor, alla inom strandskyddat område. Många av dem saknar strandskyddsdispens, och antalet soldäck och andra avhållande anläggningar ökar. Ekolagen hjälper nu föreningen i ett antal mål gällande överklagande av strandskyddsdispenser och bygglov. Nu senast har vi lämnat in en polisanmälan rörande den omfattande biltrafiken som sker i parken, trots att det råder förbud mot fordonstrafik i hela området.

Coronaviruset påverkar Ekolagens verksamhet

Den pågående pandemin har påverkat både mig och min verksamhet. Väldigt många av mina utbildningsuppdrag avbokades snabbt, men jag är tacksam över att många valt att boka om dem till hösten. Det känns bra. Jag har själv genomgått en kraftig covid19-infektion som höll mig borta från arbete i nästan en månad. Jag är åter på benen och har börjat arbeta. Det känns också bra, man jag har långt kvar till vätternrunt-nivån på cyklingen. Tack alla ni som haft tålamod med långa leveranstider.

Liksom många andra har jag fått testa på att både ge webb-utbildningar och att själv vara deltagare och det fungerar väldigt bra. Även om direktkontakten med åhörarna är en viktig del av fortbildningstillfället, så fungerar även distansvarianterna. Jag kommer fortsätta med webbutbildningar, och först ut blir en fortbildningsdag i förvaltningsrätt i höst. Håll utkik!

Nu försöker jag ta igen ett antal uppgifter som skulle varit klara tidigare, och hoppas kunna beta av det mesta till min semester som infaller någon gång första hälften av juli.

Och ni, ta det försiktigt där ute! Håll avstånden! Även om jag inte blev inlagd på sjukhus så var covid19-infektionen inget att leka med.

Ekolagen skriver uppdragsavtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund

Ekolagen har nu skrivit avtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund om juridiskt stöd vid tillsyn och kontroll  etc enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, PBL mm. Det är alltid roligt att kunna bistå ambitiösa tillsyns- och kontrollmyndigheter. Kanske arbetar du på en kommunal tillsynsmyndighet /kontrollmyndighet som har behov av samma typ av stöd? Hör gärna av dig.

Från toalettavfall till rötat, pelleterat näringsgödsel. Ekolagen bistår NSVA och Helsingborgs stad

I projektet H+ i Helsingborg är syftet att det ska gå tre rör ut från varje bostad, ett för toalettavfall, ett för bad- disk- och tvättvatten och ett för kvarnat matavfall. Matavfall och toalettavfallet ska sedan rötas i var sin kammare, för att sedan blandas. Det som rötats genomgår en reningsprocess och omvandlas till ett pelleterat eller granulerat gödsel. Projektet finansieras med medel från Urban Magma.

Jonas Christensen bistår NSVA och Helsingborgs stad med en rättsutredning.

Coalition Clean Baltic, CCB, ger uppdrag åt Ekolagen att utreda det rättsliga skyddet av tumlarna i Östersjön

CCB, Coalition Clean Baltic, arbetar brett med Östersjöns marina miljö. Just nu pågår ett projekt om den lilla stam av tumlare (ca 500 st)  som finns kvar i Östersjön. Regeringen har beslutat att skydda området Hoburgs bank och Midsjöbankarna enligt EU:s N2000- program. Frågan är nu hur verksamt detta skydd är och hur skyddet av tumlaren ska klarar sig igenom EU:s fiskeriförordning. CCB uppvaktade för en tid sedan ett antal riksdagsledamöter i frågan. Jonas Christensen, som var med till riksdagen, utreder de rättsliga aspekterna. Läs mer på www.ccb.se.