Category Archives: Nyheter

Utbildningar i dagvattenjuridik och dagvattenteknik

Jag kommer gärna till din kommun eller annan arbetsplats för att tala va-juridik.  Jag är engagerad av Dagvattenguiden.se, och tillsammans med Jonas Andersson WRS AB ger vi kurser i Dagvattenteknik (Jonas Andersson) och  Dagvattenteknik. Under hösten har vi planerat in en tvådagarskurs i Uppsala den 8-9 november. Anmälan på www.dagvattenguiden.se

Jönköpings län utbildad i VA-juridik

Under tisdagen den 4 april genomfördes en utbildning i VA-Juridik arrangerad av Miljösamverkan F. Ett trettiotal handläggare från olika kommunala förvaltningar och olika kommuner deltog. Jonas Christensen ledde utbildningen, med utgångspunkt i Havs rapport Juridiken kring vatten och avlopp.

SM- GULD!

Ekolagen Gratulerar Uppsala Ultimate Frisbee som i helgen tog dubbelt SM-Guld på tävlingarna i Stenungsund. Både U-17 och U-20 Mixed lyckades återigen knipa högsta valören. Bra gjort!! Kul att sponsra er!

Livsmedelsjuridik på Stockholms universitet

Jonas Christensen har fått förtroendet att medverka som lärare på en kurs i livsmedelsjuridik vid Stockholms universitet. Kursen ges inom ramen för utbildningen Kretslopp och miljöskyddsteknik på Institutionen för Naturgeografi. Momentet med livsmedelsjuridik ges under november-dedember 2015.

Talare på Mexdagarna i Norrköping

  • Kommunaltekniska föreningen håller i år MEX-dagarna i Norrköping. Jonas Christensen ska tala under temat “Dagvattenhantering – att reglera i
    detaljplan, vem ansvarar”

Keynote speaker på Grundvattendagarna

  • Jonas Christensen har fått förtroendet att vara en av flera keynote speaker på Grundvattendagarna som arrangeras av SGU.  Jonas ska tala under temat , – “Markens lämplighet utifrån grundvattenförutsättningarna -Grundvatten som resurs och grundvatten som hot.” Grundvattendagarna hålls i Göteborg den 13-14 oktober.