Kurser

Utbildning i VA-juridik?

Efter publiceringen av Havs Rapport “Juridiken kring vatten och avlopp” Hav rapport 2015:15 märks ett ökat intresse för VA-juridik. Jonas Christensen är huvudförfattare till rapporten.

Detta är ett bra tillfälle att ge en förvaltningsövergripande fortbildning i kommunerna, där alla kommunala aktörer kan ges tillfälle att få en ökad förståelse för VA-juridiken och hur den fungerar för de olika aktörerna. Kontakta Jonas[at]ekolagen.se eller ring 0730 59 09 29 så kan vi diskutera ett upplägg, som passar er.

Ekolagen genomför även kurser tillsammans med VA-guiden (dagvattenfrågor, frågor och stora och små avlopp samt va-planering). Kika gärna på deras hemsida.https://vaguiden.se/

Utbildning av den nya nämnden efter valet?

Hur är kunskapsläget på din Förvaltning och hos din Nämnd?

Ekolagen Miljöjuridik utbildar Nämnder och Förvaltningar, men även andra.

Kontakta mig för information om priser och närmare upplägg.

Antingen kommer jag till er, eller fixar jag en lokal i Uppsala dit ni är välkomna.

Under senaste året har jag fortbildat över 80 kommuner.

Jag har bra kompetens i all den juridik som förekommer på ett miljökontor, inklusive bl.a. förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, miljöbalk, livsmedelslagstiftning, Plan- och bygglag samt va-juridik. Just nu är det mycket dagvattenfrågor som kommer.

Jag vet att det finns ett stort behov av att utbilda Miljönämnderna och förvaltningarna. Vilken roll har egentligen en nämndledamot? Är man Politiker eller Rättstillämpare?
Sedan många år har jag utbildat blivande inspektörer i både miljörätt, förvaltningsrätt och livsmedelsrätt på Uppsala universitet och på Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Vill du ha mer information om kursen Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare, gå in på Uppsala universitet. http://www.ibg.uu.se . Såväl studenter på naturvetenskapliga grundutbildningar liksom tillsynspersonal är välkomna att söka. Denna kurs ges av Uppsala universitet, jag står för undervisning och upplägg.

 

En grundtanke för Ekolagen är att arrangera utbildning och vidareutbildning under enkla och rimliga förhållanden. Antingen står Ekolagen som arrangör och ni kommer till mig, eller kontaktar ni Ekolagen så åker jag till er. Fundera på om det kan vara bra om förvaltning och nämnd lyssnar samtidigt.
Välkomna!

Jonas Christensen