Referenser

Utöver ett antal privatpersoner, har Ekolagen under senare tid  bland andra haft följande uppdragsgivare:

 • Dalslands Miljö- och Energiförbund
 • Coalition Clean Baltic, CCB
 • Client Earth
 • Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA
 • Västmanland- Dala bygg- och miljöförvaltning
 • Norrtälje kommun
 • Varbergs kommun
 • Skellefteå kommun
 • Riksantikvarieämbetet
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Sveriges Geologiska Undersökning
 • Livsmedelsverket
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Stockholms universitet
 • Lunds Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Länsstyrelsen Örebro län
 • Region Skåne
 • Sigtuna kommun
 • Hudiksvalls kommun
 • Tierps kommun
 • Naturskyddsföreningen
 • Avloppsguiden
 • VA-guiden
 • Dagvattenguiden
 • WRS Uppsala AB
 • Hörby kommun
 • Sjöbo kommun
 • Huddinge kommun
 • Sollentuna kommun
 • mfl, mfl